Appreciation from Poland 2014-08-14

 

Jestem pilotem z Polski. To w mojej lotni, Aeros Discus 15C, zdarzył się przypadek pęknięcia linki wychodzącej z kila (na szczęście tuż nad ziemią).
Pragnę z tego miejsca bardzo  Państwu podziękować  , oraz oczywiście również waszemu przedstawicielowi w Polsce. za bardzo szybką reakcję na problem. W imieniu wszystkich piliotów Discusa 15C dziękuję za dyrektywę bezpieczeństwa opisującą mój przypadek. Dziękuję za bezzwłoczne wysłanie do Polski linek na wymianę  a już  najbardziej za  nowe rozwiązanie konstrukcyjne eliminujące ryzyko gięcia się linki tuż za zakuwką.
 
Wasze tempo działania w tej sytuacji może być wzorcowym przykładem dla innych producentów lotni.
 
Ciągle zadowolony z Discus i Aerosa: Robert Ejchler
 
I am a pilot from Poland. It's on my hang glider, Aeros Discus 15C, bottom rear cable has broken. (Fortunately, close to the ground). 
I would like to thank You very much and of course also to your representative in Poland for very quick response to the problem. On behalf of all pilots of Discus 15C thank you for the security directive that describes my case. Thank you for immediate dispatch to the Poland set of cables for replacement and most for the new construction solution to eliminate the risk of bending of cable in critical place.
 
Your pace of action in this situation may be a prime example of for other manufacturers of hang gliders.
 
Still happy with the Discus and Aeros: Robert Ejchler