Мы получили письмо из Польши, от пилота летающего на нашем Discus 15C. Предлагаем Вашему вниманию. 2014-08-14

 

Jestem pilotem z Polski. To w mojej lotni, Aeros Discus 15C, zdarzył się przypadek pęknięcia linki wychodzącej z kila (na szczęście tuż nad ziemią).
Pragnę z tego miejsca bardzo  Państwu podziękować  , oraz oczywiście również waszemu przedstawicielowi w Polsce. za bardzo szybką reakcję na problem. W imieniu wszystkich piliotów Discusa 15C dziękuję za dyrektywę bezpieczeństwa opisującą mój przypadek. Dziękuję za bezzwłoczne wysłanie do Polski linek na wymianę  a już  najbardziej za  nowe rozwiązanie konstrukcyjne eliminujące ryzyko gięcia się linki tuż za zakuwką.
 
Wasze tempo działania w tej sytuacji może być wzorcowym przykładem dla innych producentów lotni.
 
Ciągle zadowolony z Discus i Aerosa: Robert Ejchler
 
Я являюсь пилотом из Польши. Это на моем дельтаплане, Aeros Discus 15C, был случай повреждения заднего троса в месте выхода из киля (к счастью, это произошло на земле). 
Я очень благодарен Вам, а также вашему представителю в Польше. за очень быструю реакцию на проблему. От имени всех piliotów Discusa 15C я благодарю за директиву безопасности, что описывает мой случай. Я благодарю за неотложную высылку в Польшу тросов на обмен,  а также за  новое конструкционное решение, исключающее риск изгибания троса в этом месте.
 
Ваша скорость действия в этой ситуации может быть образцовым примером для других производителей дельтапланов.
 
Непрерывно довольный Discus и Аэрос : Роберт Ejchler